יחידה:PV-options: הבדלים בין גרסאות בדף

הוסרו 192 בתים ,  לפני 4 שנים
יותר עדיף
(יותר נוח)
(יותר עדיף)
function create(cat, msg)
return mw.ustring.format("[[קטגוריה:שגיאות פרמטריות " .. cat .. "%s]]<span class='paramvalidator-error'><br/>" .. msg .. "%s</span>", cat, msg)
end
 
function create_message(msg)
return mw.ustring.format("<span class='paramvalidator-error'><br/>%s</span>", msg)
end
 
 
local options_0 = {
}
local options_rest = {
["no-templatedata"] = create_message(" <span class='paramvalidator-error'><br/>לא נמצא templatedata תקין </span>"),
["undeclared"] = create_message(" <span class='paramvalidator-error'><br/>פרמטרים [ paramname ] לא מופיעים בהגדרת התבנית </span>"),
["empty-undeclared"] = create_message(" <span class='paramvalidator-error'><br/>פרמטרים ריקים [ paramname ] לא מופיעים בהגדרת התבנית </span>"),
["undeclared-numeric"] = create_message(" <span class='paramvalidator-error'><br/>פרמטרים [ paramname ] לא מופיעים בהגדרת התבנית. </span>"),
["empty-undeclared-numeric"] = create_message(" <span class='paramvalidator-error'><br/>פרמטרים ריקים [ paramname ] לא מופיעים בהגדרת התבנית </span>"),
["empty-required"] = create_message(" <span class='paramvalidator-error'><br/>פרמטרירמטרי חובה [ paramname ] חסרים </span>"),
["deprecated"] = create_message(" <span class='paramvalidator-error'><br/>שימוש בפרמטרים מיושנים [ paramname ] </span>"),
["empty-deprecated"] = create_message(" <span class='paramvalidator-error'><br/>שימוש בפרמטרים מיושנים ריקים [ paramname ] </span>"),
["incompatible"] = create_message("<span class='paramvalidator-error'>סוג לא תואם [ paramname ]</span>"),
["duplicate"] = create_message("<span class='paramvalidator-error'>כפילות פרמטרים [ paramname ]</span>"),
["multiple"] = "",
["any"] = "[[קטגוריה:שגיאות פרמטריות מחוץ למרחב הערכים]]",
משתמש אלמוני