מרחב וקטורי, האופרטור ספאן, צירופים לינאריים, סכום מרחבים וסכום ישר: הבדלים בין גרסאות בדף

מרחב וקטורי, האופרטור ספאן, צירופים לינאריים, סכום מרחבים וסכום ישר
(מרחב וקטורי, האופרטור ספאן, צירופים לינאריים, סכום מרחבים וסכום ישר)
(אין הבדלים)
22

עריכות