מתמטיקה תיכונית/אלגברה תיכונית/משוואות/משוואות בשני נעלמים או יותר/תרגילים/משוואות לינאריות רמה א: הבדלים בין גרסאות בדף

אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
 
אין תקציר עריכה
20
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
3 y-7 x
& = &
-46
\\
2 x+8 y
& = &
22
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
6 x-2 y
& = &
18
\\
-6 x-5 y
& = &
-18
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
3 x+3 y
& = &
-3
\\
y-7 x
& = &
-65
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
-5 y
& = &
5
\\
4 x-7 y
& = &
-5
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
x-2 y
& = &
-2
\\
2 x+9 y
& = &
48
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
4 x
& = &
4
\\
6 x-9 y
& = &
-30
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
-5 y
& = &
-10
\\
9 y-6 x
& = &
36
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
5 x+7 y
& = &
-103
\\
3 x-5 y
& = &
21
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
5 x+5 y
& = &
0
\\
5 x+9 y
& = &
32
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
6 x-4 y
& = &
60
\\
2 x-7 y
& = &
71
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
x+6 y
& = &
13
\\
-2 x-3 y
& = &
-8
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
9 x-9 y
& = &
9
\\
6 x-2 y
& = &
-30
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
3 x-4 y
& = &
-22
\\
9 x-7 y
& = &
-46
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
3 x
& = &
3
\\
9 x+9 y
& = &
45
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
3 x+8 y
& = &
3
\\
6 x+8 y
& = &
-18
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
8 x
& = &
-32
\\
-x-y
& = &
9
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
4 y-2 x
& = &
-20
\\
-9 x-3 y
& = &
99
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
-x-y
& = &
0
\\
4 x
& = &
-32
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
-7 x
& = &
-7
\\
6 x+7 y
& = &
62
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
-9 x-2 y
& = &
-8
\\
-8 x-3 y
& = &
-12
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
2 x+7 y
& = &
-34
\\
-8 x-4 y
& = &
-8
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
-4 x
& = &
24
\\
6 y-x
& = &
-24
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
-4 x-6 y
& = &
-70
\\
-8 x-2 y
& = &
-70
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
4 x+y
& = &
23
\\
7 y-6 x
& = &
-77
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
9 x+6 y
& = &
-63
\\
6 x-7 y
& = &
-42
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
7 y-9 x
& = &
63
\\
8 x-9 y
& = &
-81
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
6 x-5 y
& = &
-23
\\
5 y-9 x
& = &
47
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
-6 x-y
& = &
16
\\
7 x-9 y
& = &
-100
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
4 x-7 y
& = &
-18
\\
x-8 y
& = &
8
\end{matrix}\right.</math>
#<math>\left\{\begin{matrix}
-9 x-2 y
& = &
38
\\
2 y-8 x
& = &
30
\end{matrix}\right.</math>
 
 
===תשובות===
 
#<math>
\left(4,4\right)
</math>
#<math>
\left(7,1\right)
</math>
#<math>
\left(3,0\right)
</math>
#<math>
\left(8,-9\right)
</math>
#<math>
\left(-3,-1\right)
</math>
#<math>
\left(6,4\right)
</math>
#<math>
\left(1,4\right)
</math>
#<math>
\left(-3,2\right)
</math>
#<math>
\left(-8,-9\right)
</math>
#<math>
\left(-8,8\right)
</math>
#<math>
\left(4,-9\right)
</math>
#<math>
\left(1,2\right)
</math>
#<math>
\left(-8,-9\right)
</math>
#<math>
\left(-2,4\right)
</math>
#<math>
\left(1,4\right)
</math>
#<math>
\left(-7,3\right)
</math>
#<math>
\left(-4,-5\right)
</math>
#<math>
\left(-8,-9\right)
</math>
#<math>
\left(-8,8\right)
</math>
#<math>
\left(1,8\right)
</math>
#<math>
\left(0,4\right)
</math>
#<math>
\left(4,-6\right)
</math>
#<math>
\left(-6,-5\right)
</math>
#<math>
\left(7,7\right)
</math>
#<math>
\left(7,-5\right)
</math>
#<math>
\left(-7,0\right)
</math>
#<math>
\left(0,9\right)
</math>
#<math>
\left(-8,-5\right)
</math>
#<math>
\left(-4,8\right)
</math>
#<math>
\left(-8,-2\right)
</math>
#<math>
\left(-4,-1\right)
</math>
1,137

עריכות