היסטוריה לבגרות/ארה"ב ויהודי ארה"ב בין שתי מלחמות עולם/התנועה הציונית בקרב יהודי ארה"ב בין שתי מלחמות עולם: הבדלים בין גרסאות בדף

תיקון שגיאות והדגשת משפטים חשובים
אין תקציר עריכה
 
(תיקון שגיאות והדגשת משפטים חשובים)
'''התנועה הציונית בארה"ב החלה להתגבש על עיקרון שונה מהציונות הקלאסית באירופה.'''המנהיג היהודי אמריקאי הציוני לואיס ברנדייס העלייהנתן צביון(אופי) חדש לציונות,שונה מהציונות הקלאסית באירופה.<br />ציונות שאינה באה ממצוקה כלכלית או חברתית אלא היא ביטוי לזהות האתנית היהודית במסגרת הלאומיות האמריקאית.היא מגשימה לאללאלו שירצו בכך ויכולה לבוא לידי ביטוי גם בפעילויות לסיוע ובנין הבית הלאומי בא,"י ולחיזוק התודעה הלאומית היהודית בקרב יהודי ארה"ב. לדעת ברנדייס אין סתירה בין הנאמנות לציונות לבין הנאמנות לאמריקה.<br />'''ברנדייס טען גם שמפעל ההתיישבות כולו צריך לעמוד על בסיס כלכלי ולעומתו סבר חיים וייצמן נשיא ההסתדרות הציונית כי בנין הבית הלאומי צריך להתבצע בעזרת הון ציבורי שייאסף ע"י קרנות ציבסתדרותציבוריות'''.בסתדרות ציוני אמריקה והקים קרן להשקעות בא"י שסייעה להתיישבות פרטית בא"י על בסיס כלכלי.פעילותו הציונית של ברנדייס הביאה לכך שחוגים יהודים לא ציוניים התקרבו לפעילות הציונית והם היו מוכנים לתמוך במפעל הציוני בא"י.<br />הקמתה של הסוכנות היהודית המורחבת בשנת 1929 בעידודו של חיים וייצמן הביאה לכך שיהודים מכל הזרמים בארה"ב כולל כאלה שלא הגדירו עצמם ציונים ישתתפו בסיוע לבנין הבית הלאומי יהודי בא"י.
1,420

עריכות