לטינית/פעלים/מבוא: הבדלים בין גרסאות בדף

ירידת שורה באוצר מילים
(ירידת שורה באוצר מילים)
*laudo, laudare - לשבח, להלל
*moneo, monere - להזהיר
*salveo, salvere - להיות בטוב / בריא (salve! - שלום!) servo, servare – להגן, לשמור
*servo, servare – להגן, לשמור
*conservo, conservare - לשמור, להציל, לשמר (יותר חזק מ-servo‏)
*terreo, terrere - להפחיד, להבהיל
משתמש אלמוני