לטינית/שם עצם/הטיה שניה: הבדלים בין גרסאות בדף

ירידת שורה באוצר מילים
(עוד צריך להעביר לטבלאות, קרדיט בעמוד השיחה)
 
(ירידת שורה באוצר מילים)
*.populus -i m - עם
*.puer -i m - ילד
*.sapientia -ae f - חוכמה, ידע .vir -i m - איש
*.vir -i m - איש
*antiquus -a -um - עתיק, ישן, של העבר
*avarus -a -um - חמדן
משתמש אלמוני