Blender 3D ממתחיל למתקדם/פיתון/שאלות נפוצות: הבדלים בין גרסאות בדף

אין תקציר עריכה
== כמו שאומרים מי שיודע מלמד ומי שלא שואל. ==
 
זהו דף השאלות והתשובות, ערכוהישתמשו דףבאפשרות זה"עריכה" כדי לשאול או בכדי לענות לשאלות של אחרים. זיכרו, אין דבר כזה שאלות טיפשיות.
== כמו שאומרים מי שיודע מלמד ומי שלא שואל. ==
 
זהו דף השאלות והתשובות, ערכו דף זה כדי לשאול או בכדי לענות לשאלות של אחרים. זיכרו, אין דבר כזה שאלות טיפשיות.
רק הישתדלו לא למחוק שאלות/תשובות של אחרים.
 
משתמש אלמוני