Blender 3D ממתחיל למתקדם/יצירת אדם פשוט: הבדלים בין גרסאות בדף

מ
אתם עלולים להבין לבד מה לעשות מהתמונות המצורפות אך לנוחיותכם אני אצרף הסברים:<br />
אם אתם מרגישים מספיק בטוחים בעצמכם אתם יכולים לקפוץ על ההסברים אך הישתדלו שהיצירה שלכם תהיה כמה שיותר דומה לתמונות<br />
(ההרההערה חשובה: הישתדלו לשמור על כמות המרובעים ומיקומם ועל תנסו ליצור ריבוע אחד גדול,)
<br />
<br />
53

עריכות