Blender 3D ממתחיל למתקדם/יצירת אדם פשוט: הבדלים בין גרסאות בדף

מ
 
כשארבעת הקודקודים נמצאים במצב בחור (צבועים בצהוב) ליחצו על '''E'''. בתפריט שתצוץ בחרו '''איזור''' ('''Region''') - אם יש לכם רק את האפשרויות של "קודקודים בלבד" או "צלעות בלבד" זה סימן שלא בחרתם את כל 4 הקודקודים שיוצרים פאה, ועליכם לבחור אותם עכשיו. <br />
אתם תראו 4 קודקודים חדשים שמחוברים לארבעת הקודקודים שבחרתם, תגלו שאתם יכולים להזיז את הקודקודים החדשים באמצעות העכבר ולהוריד אותם במקומם החדש ע" '''רווח, הנטראנטר''' או '''כפתור העכבר השמאלי'''.<br />
כפתור ה'''E''' מייצג את המילה "extrudes" או "להוציא". אם לא שמעתם את המילה הזאת מעולם כדי לכם לזכור אותה, זאת הדרך בה עיקר עבודתכם תתבצע.<br />
לעתים קרובות תגלו שלא הורדתם את הקודקודים במקום הנכון, במקרה הזה לחצו על "'''בטל'''" או כפתור ה'''U''' או '''CTRL + Z''' אתם אמורים לשוב ולראות את הקוביה שלכם ו4 קודקודים במצב נבחר.(גם אם לא עשיתם טעות כדי לתרגל את הצעד הזה)<br />
53

עריכות