Blender 3D ממתחיל למתקדם/יצירת אדם פשוט: הבדלים בין גרסאות בדף

 
<br />
לעשות זרועות זה דבר די קל ואני בטוח שחלקכם אפילו ידלגו על החלק הזה, אך בכול מקרה אני הסביראסביר איך לעשות אותםאותן. ליחצולחצו על '''A''' כדי לנקות את הבחירות שלכם, ביחרו את 4 הקודקודים הצדדיים בריבוע השני מלמעלה, (הריבוע שמעליו יהיה הצוואר). ותמשכו 5 פעמים לצד, ואז חיזרו על התהליך שוב בצד השני.<br />
בסיום עיברו "'''למצב מוצק'''" (SOLID) ע"י לחיצה על מקש '''Z''' כדי לבדוק שהכל יצא כמו שצריך. יש שתי דרכים קלות מאוד לתקן במקרה שאחת הפאות חסרה - דרך ראשונה: לוחצים על '''F'''. הדרך השניה (והארוכה) נכנסים "לתפריט מאש" (mesh menu) בכותרת התחתונה, ובוחרים צור פאות/קצוות.
 
53

עריכות