היסטוריה לבגרות/בעיית הפליטים ו"העקורים" עם סיום המלחמה והשואה: הבדלים בין גרסאות בדף

 
המושג "בריחה" מתייחס לתנועת הבריחה של היהודים ממדינות הכיבוש הנאצי אשר שאפו להגיע להתיישב בא"י.נכללו בתנועה זו יהודים אשר שרדו את השואה,שיצאו מיערות הפרטיזנים וממקומות המחבוא השונים.בהתחלה הבריחה הייתה ספונטנית ולאחר מכן גדלה תנועת הבריחה.היא החלה בשנה האחרונה למלחמה מקרב יוצאי תנועות הנוער החלוציות,שרידי לוחמי הגטאות ומקרב הפרטיזנים היהודים.
*'''שלב ראשון:''' בשלב הראשון ברחו קבוצות פרטיזנים יהודים טניצוליםוניצולים מאזור וילנה ורובנו,כאשר. הםהיהודים הבינו שהם לא יוכלו להמשיך לחיות במקומות מושבם הקודמים כי הםהמקומות היונהפכו בתילבתי הקברותקברות ליהודים.רבים מאותם אלומאלו שברחו השתייכו לתנועות הנוער החלוציות ומה שחיזק אותם הייתה אמונתם הציונית.נתיב עלייתם היה לא"י והם ע שועשו אותו דרך רומניה בדרכים עקלקלות. הם חצו את הגבול לרומניה ושם הם חברו לחברי הבריגדה היהודית ומשם ניסו להגיע לא"י.המשטרה החשאית הרוסית עלתה על נתיב הבריחה הזה ונאסרו צעירים ציוניים בעקבות כך,ולכן היו חייבים למצוא נתיבי בריחה חלופיים.
*'''שלב שני:''' לאחר שהסתיימה מלה"ע השנייה הבריחה הפכה ליעד לאומי שנטלו בו חלק אנשים רבים:
 
משתמש אלמוני