היסטוריה לבגרות/בעיית הפליטים ו"העקורים" עם סיום המלחמה והשואה: הבדלים בין גרסאות בדף

 
'''הסיבות להקמת מחמנות העקורים:'''
*היה צורך להוצילהוציא את הניצולים ממחנות הריכוז שכן אלו עוררו בהם זכרונות קשים.
*היה צורך להגן על היהודים מפני האנטישמיות.
*רצון לשקם אותם ולהכין אותם לחיים החדשים.
 
'''בעיות העקורים במחנות:'''
 
*בתחילה מצבם של העקורים היה רע מאוד שכן הם עברו מאורעות רבים וקשים במלחמה והמצב הפיזי שלהם היה גרוע בגלל מחסור במזון,ביגודבביגוד ובגלל סיבוכים רפואיים והמצב הנפשי שבו היו לאחר הזוועות שחוו.
*נוסף על כלהכל, הבריטים לא איפשרו כניסה לא"י ולכן הם נאלצו להישאר במחנות העקורים זמן רב.
 
'''דרכי התמודדות:'''
משתמש אלמוני