Blender 3D ממתחיל למתקדם/פיתון/שאלות נפוצות: הבדלים בין גרסאות בדף

 
1. '''שאלה''': מה עושים כשעובדים במחשב נישא (לפטופ) ולכן משתמשים במקלדת שונה (ללא לוח מקשים)? <br />
'''תשובה''': במחשבים נישאים (לפטופים) של דל אפשר להישתמש בכפתור FN ובמקשי האותיות בעלות הסימנים הכחולים 1-9 (מה שעלול לדרוש מכם להצמיח עוד יד.) או שאפשר ללכת אל התפריט העליון ולבחור באפשרודבאפשרות "מדמה לוח מיספרים" ואז אפשר להישתמש בשורת המספרים במקום בלוח החצים/מספרים (NumPad) שיש במקלדות הרגילות.<br />
 
 
4

עריכות