היסטוריה לבגרות/ארה"ב ויהודי ארה"ב בין שתי מלחמות עולם/המשבר הכלכלי הגדול: הבדלים בין גרסאות בדף

אין תקציר עריכה
ד)ארה"ב הטילה בשנות ה20 הגבלות חמורות על הגירה אליה וכך נחסם המקור לעבודה חקלאית זולה.
 
'''4)המדיניות הליברלית של המשטר הפדראלי:''' הממשל שדבק בכלכלה חופשית לאלללא התערבות הממשל עודד יוזמה חופשית,נתן תמריצים לבעלי ההון כמו הסרת ההגבלות והפיקוח על התעשייה והעסקים והקלות במיסים.בעקבות כך הפכו בעלי ההון לבעלי מונופול כלכלי,ויותר מזה הממשל נמנע עקרונית להתערב במשק ומנקיטת צעדים לעצירת חוזר האיזון בענפי הכלכלה השונים.
 
'''5)מדיניות העלאת המשכורות:''' המשכורות של הפועלי עלו רק באחוזים בודדים ואילו הרווחים מההשקעות בבורסה עלו במאות אחוזים.הפועלים לא יכלו לצרוך בקצב הייצור של המפעלים בארה"ב וכאן נוצר פער מסוכן בין יכולת הייצור לבין יכולת הצריכה.
משתמש אלמוני