C++/העמסת אופרטורים: הבדלים בין גרסאות בדף

מ
תיקון משני שני
מ (תיקונים מישניים)
מ (תיקון משני שני)
כאשר אנו מעמיסים אופרטור שלנו, אכן יווצר עותק של האובייקט, הרי כתבנו את הדבר באופן מפורש (ראו דוגמה שלמעלה). אומנם אם פונקצית האופרטור שלנו פשוטה, יחד עם ציון פונקציה זו כ-inline וציון אופטימיזציה למהדר, קוד המכונה הסופי יהיה לרוב זהה בשתי הגרסות. לפעמים שימוש באופרטור postfix עוזר לקצר את הקוד ולעשות אותו ברור יותר.
 
=== פעולות למצביעים ומערכיםולמערכים ===
 
באמצעות העמסת האופרטורים האופיניים לעבודה עם מערכים ומצביעים ({{קוד בשורה|* & [] ->}}) נוכל להגדיר טיפוסים אשר מתנהגים בדומה למצביעים ומערכים אך מבצעים פעולות נוספות כלשהן. בין השאר נוכל להוסיף בדיקה לתקינות המצביעים או מצביעים מופשטים עבור אוספים של אובייקטים (iterators).
randGen(int seed) : num(seed) {}
 
static const int max = numeric_limits<int>::max()0x80000000; // קטע זה יעבוד כאשר שלם הוא 32 סיביות ומעלה
int operator () () {
204

עריכות