שפת C/פעולות חשבוניות/תרגילים: הבדלים בין גרסאות בדף

אין תקציר עריכה
(דף חדש: {{שפת C}} == 1 == מה תדפיס התוכנית הבאה? <div style="text-align:left; direction:ltr;"> <pre> #include <iostream.h> int main() { int x = 3, y; y = --x + 6; pr...)
 
אין תקציר עריכה
int main()
{
int x = 3, y;
 
y = --x + 6;
 
printf("%d", y);
<div style="text-align:left; direction:ltr;">
<pre>
#include <iostream.h>
y = --x + 6;
</pre>
int main()
{
int x = 3, y;
 
y = x-- + 6;
 
printf("%d", y);
<div style="text-align:left; direction:ltr;">
<pre>
#include <iostream.h>
y = x-- + 6;
</pre>
7,521

עריכות