היסטוריה לבגרות/התנועה הציונית/פעילות מדינית: הבדלים בין גרסאות בדף

הבקשה: הפעלת לחץ על העות'מאנים (של הרצל מהגרמנים) כדי שיתנו ליהיודים להתיישב בארץ.
פרטי המו"מ ואמצעי השכנוע:
הצרלהרצל נפגש עם הקיסר הגרמני "וילהלם" פעמיים במהלך שנת 1898 בעת ביקורו של הקיסר בארץ.
להרצל היו הנימוקים הבאים:
א. מרכז יוהדייהודי בארץ יהיה נאמן לגרמניה ויחזק את השפעתם באיזור.
ב. מרכז יהודי בא"י יתרום לקשרי המסחר והתרבות של הגרמנים ולכןיגיבר
את ההשפעה התרבותית הגרמנית באיזור.
ג. הגירת יהודים לארץ גם מגרמניה תפחית את הלחץ האנישמיהאניטישמי הקיים בגרמניה.
תוצאות המו"מ
הקיסר וילהלם השני '''דוחה''' הפנייה של הרצל, בשל התנגדות הסולטן העות'מאני, בן בריתם של הגרמנים לרעיון.
משתמש אלמוני