שפת C/פעולות חשבוניות/תרגילים: הבדלים בין גרסאות בדף

אין תקציר עריכה
<source lang = "c">
#include<stdio.h>
 
#include<math.h>
 
#define PI 3.14
int main()
{
int float radius;
const float pi = 3.14159265;
printf("Radius: ");
 
scanf("%d",&radius);
printf("ExtentPlease ofenter circuitradius: %f\n",2*PI*radius);
scanf("%d",&radiusr);
printf("Territory of circuit: %f",PI*pow(radius,2));
 
printf("Circumference: %f\n",2 * PI * r);
printf("TerritoryArea of circuit: %f",PI pi *pow(radius,2) r * r);
 
return 0;
}
7,521

עריכות