JavaScript/לולאות מקוננות: הבדלים בין גרסאות בדף

אין תקציר עריכה
 
===הסבר===
אף שלפי תנאי הלולאה הפקודה מבוצעת רק אם i '''קטן''' מ3, מה שבמקרה זה שקר כיוון שi=8 אם כן הפקודה לא היתה צריכה להתבצעהלהתבצע, אך מכיוון שהלולאה היא מסוג do whilwhile הפקודה בוצעה בכל אופן אך נעצרה אחר פעם אחת. (אילו i היה שווה 1 הפקודה היתה מתבצעת שלוש פעמים).
 
==הלולאה for==
משתמש אלמוני