שומבלע

הצטרף ב־12 בפברואר 2008
נוספו 796 בתים ,  לפני 14 שנים
 
משתנים ללא תוכן (בניית פונקציות)
ניתן לבנות פונקציות מתמטיות עם שימוש בתו @
 
מבנה
<source lang="text">
<משתנה2><פעולות מתמטיות><משתנה1> (<משתנה2>,<משתנה1>)@=<שם הפונקציה>
</source>
 
 
נבנה פונקציה y=2+x
<source lang="text">
>>y = @(x) 2+x;
>>y(2,)
ans = 4
</source>
 
</source>
כאשר קיים יותר ממשתנה אחד בפונקציה, צריך לפנות אליהם לפי סדר ההופעה משמאל לימיןבהגדרה.
ניתן להשתמש במשתנים יותר מפעם אחת :
<source lang="text">
octave:32> y=@(a,b) (a+b)^2+ab
y =
 
@(a, b) (a + b) ^ 2 + ab
 
octave:33> y(1,4)
error: `ab' undefined near line 32 column 18
error: evaluating binary operator `+' near line 32, column 17
error: called from `?unknown?'
 
</source>
 
התוכנה לא מכירה את הביטוי ab ומתייחסת אלו בתור משתנה חדש
 
נשתמש בסימן הכפל:
<source lang="text">
octave:33> y=@(a,b) (a+b)^2+a*b
y =
 
@(a, b) (a + b) ^ 2 + a * b
 
octave:34> y(1,4)
ans = 29
 
</source>
 
נבדוק עם מספרים מרוכבים:
466

עריכות