שפת C/פעולות חשבוניות/תרגילים: הבדלים בין גרסאות בדף

מסתבר שיש פתרון יותר טוב אבל זה עדיף מכלום, אני לא יודע אנגלית מי שיכול שימלא הוראות.
(מסתבר שיש פתרון יותר טוב אבל זה עדיף מכלום, אני לא יודע אנגלית מי שיכול שימלא הוראות.)
{{שפת C}}
 
{{בעבודה}}
 
==הפעולות הבסיסיות==
כתבו תוכנית שקולטת שני מספרי נקודה צפה מהמשתמש, מחברת אותם, ומדפיסה את סכומם.
{{מוסתר|ta2 = left|פתרון|2=
 
<source lang="c">
#include <stdio.h>
int main()
{
float x, y;
scanf("%f %f", &x, &y);
printf("%f + %f = %f\n", x, y, x + y);
return 0;
}
</source>
 
}}
 
 
{{מוסתר|ta2 = left|פתרון|2=
<source lang="c">
#include <stdio.h>
 
int main()
 
{
 
float radius,perimeter,s;
const float PI=3.14153265;
 
printf("\n");
scanf("%f",&radius);
 
perimeter=radius*2*PI;
s=radius*radius*PI;
 
printf("perimeter is %f Area is %f\n",perimeter,s);
 
return 0;
}
 
</source>
 
}}
y = --x + 6;
 
printf("%d\n", y);
 
return 0;
 
{{מוסתר|ta2 = left|הפתרון|2=
<source lang="text">
8
</source>
}}
 
y = x-- + 6;
 
printf("%d\n", y);
 
return 0;
 
{{מוסתר|ta2 = left|הפתרון|2=
<source lang="text">
9
</source>
}}
 
104

עריכות