היסטוריה לבגרות/כתב המנדט: הבדלים בין גרסאות בדף

3. סעיף 6 – ממשלת המנדט התחייבה לעודד ולהקל על עלייה יהודית תוך שיתוף פעולה עם הסוכנות היהודית לא"י, התיישבות צפופה של יהודים על הקרקע, כולל אדמות מדינה ואדמות שוממות.
 
[[
 
התחייבויות בריטניה לאוכלוסיה:]]
 
 
 
משתמש אלמוני