שומבלע

הצטרף ב־12 בפברואר 2008
נוספו 112 בתים ,  לפני 14 שנים
|-
| [[תכנות נומרי עם Matlab ו-Octave/טיפוסים ומשתנים|טיפוסים ומשתנים]]
| [[תכנות נומרי עם Matlab ו-Octave/טיפוסים ומשתנים/תרגולתרגילים|תרגולתרגילים]]
|שימוש בפונקציות מובנות ,תרגול: 0
|-
| [[תכנות נומרי עם Matlab ו-Octave/קלט ופלט|קלט ופלט]]
| [[תכנות נומרי עם Matlab ו-Octave/קלט ופלט/תרגולתרגילים|תרגולתרגילים]]
|100%, תרגול: 0
|-
| [[תכנות נומרי עם Matlab ו-Octave/פעולות חשבון|פעולות חשבון]]
| [[תכנות נומרי עם Matlab ו-Octave/פעולות חשבון/תרגולתרגילים|תרגולתרגילים]]
|פעולות חשבוניות , שימוש בסוגריים, תרגול:1
|-
| [[תכנות נומרי עם Matlab ו-Octave/אופרטורים|אופרטורים]]
| [[תכנות נומרי עם Matlab ו-Octave/אופרטורים/תרגולתרגילים|תרגולתרגילים]]
| שילוב עם אופרטורים לוגיים ובוליאנים, פונקציות נוספות. הרחבה על תנאים לוגיים (xor,nand) טבלאות לוגיות.תרגול: 0
|-
| [[תכנות נומרי עם Matlab ו-Octave/משפטי תנאי|משפטי תנאי]]
| [[תכנות נומרי עם Matlab ו-Octave/משפטי תנאי/תרגולתרגילים|תרגולתרגילים]]
|עריכת הקדמה, הוספת דוגמאות.,תרגול: 0
|-
| [[תכנות נומרי עם Matlab ו-Octave/מחרוזות|מחרוזות]]
| [[תכנות נומרי עם Matlab ו-Octave/מחרוזות/תרגולתרגילים|תרגולתרגילים]]
|הקדמה ,תרגול: 0
|-
| [[תכנות נומרי עם Matlab ו-Octave/מערכים|מערכים]]
| [[תכנות נומרי עם Matlab ו-Octave/מערכים/תרגולתרגילים|תרגולתרגילים]]
|בדיקת מערך בלולאת . הרחבה על פעולות חישוב בין מטריצות, חוקי מטריצות(אלגברה לינארית).תרגול: 0
|-
| [[תכנות נומרי עם Matlab ו-Octave/לולאות|לולאות]]
| [[תכנות נומרי עם Matlab ו-Octave/לולאות/תרגולתרגילים|תרגולתרגילים]]
|דוגמאות ,תרגול: 0
|-
| [[תכנות נומרי עם Matlab ו-Octave/רשומות|רשומות]]
| [[תכנות נומרי עם Matlab ו-Octave/רשומות/תרגולתרגילים|תרגולתרגילים]]
|הקדמה ,תרגול: 0
|-
| [[תכנות נומרי עם Matlab ו-Octave/מערך תאים|מערך תאים]]
| [[תכנות נומרי עם Matlab ו-Octave/מערך תאים/תרגולתרגילים|תרגולתרגילים]]
|הקדמה,תרגול: 0
|-
| [[תכנות נומרי עם Matlab ו-Octave/מטריצה דלילה|מטריצה דלילה]]
| [[תכנות נומרי עם Matlab ו-Octave/מטריצה דלילה/תרגולתרגילים|תרגולתרגילים]]
|הקדמה - מה זה בדיוק?! הסברים ופונקציות ,תרגול: 0
|-
| [[תכנות נומרי עם Matlab ו-Octave/פונקציות|פונקציות]]
| [[תכנות נומרי עם Matlab ו-Octave/פונקציות/תרגולתרגילים|תרגולתרגילים]]
|הרחבה. תתי פונקציות (מיקום),תרגול: 0
|-
| [[תכנות נומרי עם Matlab ו-Octave/גרפים|גרפים]]
| [[תכנות נומרי עם Matlab ו-Octave/גרפים/תרגולתרגילים|תרגולתרגילים]]
|תרגום אנגלית, meshgrid (מיקום),תרגול: 0
|-
| [[תכנות נומרי עם Matlab ו-Octave/נספחים|נספחים]]
|[[תכנות נומרי עם Matlab ו-Octave/נספחים/תרגולתרגילים|תרגולתרגילים]]
|אופרטורים, פונקציות ופקודות. אינדקס ל plot ו legend ,תרגול: 0
|}
466

עריכות