היסטוריה לבגרות/בעיית הפליטים ו"העקורים" עם סיום המלחמה והשואה: הבדלים בין גרסאות בדף

עד שנת 1947 הפליטים התרכזו באירופה והם מנו כ10 מליון פליטים.רבים שבו לבתיהם בעיקר חיילים,שבויים, והיהודים ששבו לבתיהם גילו שבתיהם נתפסו ע"י הפולנים וזכו ליחס עוין במיוחד.
 
במזרח הרחוק חזרו מליוני סינים לבתיהם לאחר שגורשו ע"י היפנים,ומליוני יפנים שהתיישבו באזורי הכיבוש בסין שבו ליפן.יהודים רבים פליטי שואה התמקמו במדינות אירופה השונות ורבים נדדו למעבר לים,יהודים רבים שישבו במחנות העקורים בגרמניה ובאוסטריה ציפו לעלייתם לא"י.
 
יהודים רבים פליטי שואה התמקמו במדינות אירופה השונות ורבים נדדו למעבר לים,יהודים רבים שישבו במחנות העקורים בגרמניה ובאוסטריה ציפו לעלייתם לא"י.
 
== שארית הפליטה - לאן? ==
משתמש אלמוני