C++/מילים שמורות: הבדלים בין גרסאות בדף

נוספו 881 בתים ,  לפני 13 שנים
++
אין תקציר עריכה
(++)
{{C++}}
 
מילים שמורות הן מילים שמשמעותן מוגדרת בפשהבשפה עצמה. אין ביכולת המתכנת לשנות את משמעות המילים הללו (ללא שימוש ב-‎#define).
 
יתכן שהמהדר שלכם לא תומך בכל המילים המוצגות למטה ולמרות זאת תומך במילים נוספות, שלא לפי התקן.
| טיפוס בוליאני.
|- bgcolor="#EFEFEF"
| [[C++/לולאות#הוראת break|break]]
| break
| הוראת יציאה מבלוק פקודות של לולאה או [[C++/תנאים#משפט switch|switch]].
|-
| תבוא בתוך משפט ה-switch למקרה ואף אפשרות לא נבחרה.
|-
| [[C++/זיכרון דינמי|delete]]
| delete
| אופרטור שיחרור הזיכרון הדינאמיהדינמי.
|- bgcolor="#EFEFEF"
| [[C++/לולאות|do]]
|- bgcolor="#EFEFEF"
| enum
| מגדירה מספר קבועים מספריים שלמים.
|
|-
| explicit
| באה לפני בנאי של מחלקה כדי לאסור איתחול על ידי השמה.
|
|- bgcolor="#EFEFEF"
| export
| מציינת למהדר שהגדרת תבנית הפונקצייה תהיה זמינה מיחידות הידור אחרות.
|
|-
| extern
| מסמל על הכרזה של משתנה.
|
|- bgcolor="#EFEFEF"
| [[C++/משתנים#טיפוסים|false]]
| false
| קבוע "שקר". בעת המרה לשלם מומר ל-0.
|-
| [[C++/משתנים#טיפוסים|float]]
| float
| טיפוס נקודה צפה.
|- bgcolor="#EFEFEF"
|
|- bgcolor="#EFEFEF"
| [[C++/לולאות#הוראת goto|goto]]
| goto
| מורה לתוכנית לקפוץ להוראה מסויימת.
|
|-
| [[C++/תנאים|if]]
| if
| פותחת את מבנה הבקרה if.
|
|- bgcolor="#EFEFEF"
| inline
|
|-
| [[C++/משתנים#טיפוסים|int]]
| int
| טיפוס שלם רגיל.
|- bgcolor="#EFEFEF"
| [[C++/משתנים#טיפוסים|long]]
| long
| טיפוס שלם ארוך.
|-
|
|- bgcolor="#EFEFEF"
| [[C++/מרחבי שם|namespace]]
| פותחת הגדרה של מרחב שם.
|
|-
| [[C++/זיכרון דינמי|new]]
| new
| אופרטור הקצאת זיכרון דינאמידינמי.
|- bgcolor="#EFEFEF"
| operator
|-
| private
| הרשאת גישה פרטית.
|
|- bgcolor="#EFEFEF"
| protected
| הרשאת גישה שמורה.
|
|-
| public
| הרשאת גישה ציבורית.
|
|- bgcolor="#EFEFEF"
| register
204

עריכות