Blender 3D ממתחיל למתקדם/יצירת אדם פשוט: הבדלים בין גרסאות בדף

אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
אתם עלולים להבין לבד מה לעשות מהתמונות המצורפות אך לנוחיותכם אני אצרף הסברים:<br />
אם אתם מרגישים מספיק בטוחים בעצמכם אתם יכולים לקפוץ על ההסברים אך הישתדלו שהיצירה שלכם תהיה כמה שיותר דומה לתמונות<br />
(הערה חשובה: הישתדלו לשמור על כמות המרובעים ומיקומם ועל תנסו ליצור ריבוע אחד גדול,)
<br />
<br />
16

עריכות