היסטוריה לבגרות/ארה"ב ויהודי ארה"ב בין שתי מלחמות עולם/המשבר הכלכלי הגדול: הבדלים בין גרסאות בדף

 
===תחום חברתי פסיכולוגי===
*אי אמון בתפיסה הליברלית כלכלית: המשבר הוביל אזרחים רבים לאבד את אמונם בתפיסה הכלכלית הליברלית שרווחה בשנות ה20 שיסודה אי התערבות הממשל בכלכלה ובאמונה שתחרות חופשית מביאה לצמיחה ושגשוג כלכלי.כמו כן אבד האמון בתפיסה החברתית שחפיהשלפיה בכוחו של היחיד להיות אחראי לגורלו ולעתידו.
*תסכול וייאוש: עם נפילת הבורסה הפכו מיליונרים לחסרי פרוטה בלילה אחד,רבים התאבדו בקפיצה מגורדי שחקים.אווירה של תסכול וייאוש תחושת אכזבה מהממשל ומבעלי ההון התלוו לכך עלייה תלולה באחוזי הפשיעה וגילויי אלימות.
*חיפוש אחר מקורות פרנסה: התמוטטות הבורסה,התעשייה והמסחר הובילו לאבטלה כבדה מיליוני אזרחים איבדו את פרנסתם ואת חסכונותיהם.רבים הושלכו לרחובות כי התקשו לשלום את שכר הדירה,מיליוני אזרחים היו על סף רעב.משפחות רבות נהרסו.במקומות שונים הוקמו מחנות צריפים שכונו "ערי הובר".
משתמש אלמוני