מתמטיקה תיכונית/חשבון דיפרנציאלי/הגדרת הפונקציה: הבדלים בין גרסאות בדף

מ (הרחבה)
אולם, אין אומר שכל יחס בין X ל-Y יהיה פונקציה. על מנת שיחס זה יהיה פונקציה יש לקיים את הגדרת הפונקציה.
 
'''הגדרת הפונקציה :''' עבור כל ערך של X ישנו משתנה אחד בלבד של Y. כלומר, לא יהיו שתי הגדרות של Y שונות בערכן עבור אותו X. למשל, לא יהיה <math>x_1=2</math> ו-<math>x_1=3</math>
 
[[מתמטיקה לבגרות/שאלון ו/חשבון דיפרנציאלי/הצגה גרפית של פונקציה|הצגה גרפית של פונקציה]] - כל פונקציה ניתן לתאר על מערכת צירים.
 
==נקודה על הפונקציה==