שפת C/משתנים/תרגילים: הבדלים בין גרסאות בדף

לפי הכללים שראינו ב[[שפת C/משתנים#אורך החיים וטווח ההכרה של משתנים|אורך החיים וטווח ההכרה של משתנים]]:
*כל אחד מa, b, וc נמצאים בין סוגריים מסולסלים. הם חלק מבלוקים, ולכן משתנים לוקליים. x אינו חלק מאף בלוק, ולכן הינו משתנה גלובלי.
*המשתנה c שייך ל3לבלוק בלוקיםאחד.
}}
משתמש אלמוני