תבנית:הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים: הבדלים בין גרסאות בדף

הצגת רשיון
(תבנית חדשה)
 
(הצגת רשיון)
<noinclude>
 
==רישיון : שימוש הוגן==
לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי הרשות, כולל אלו המתפרסמים בשירות זה, שייכות למדינת ישראל. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: החומר המוגן), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.<br />
המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין.<br />
שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן.<br />
המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא הרשות ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.<br />
בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת הרשות.
מתוך : [http://www.rsa.gov.il/Pages/tnaeyshimosh.aspx הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים]
 
== התבנית ==
{{הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים}}