ביוטכנולוגיה/שיטת ELISA בתמיסה: הבדלים בין גרסאות בדף

משני
(דף חדש: השיטה מיועדת לקביעת נוכחות אנטיגנים בתמיסה והיא מתאימה רק למצבים בהם האנטיגנים (האנטיגן שאנו רוצים ל...)
 
(משני)
 
כלומר, במערכת ניסוי כזו צבע יתקבל רק אם שני אנזימים (E1, E2) נמצאים בסמיכות זה לזה. מצב זה יקרה רק כאשר שניהם קשורים לאפיטופים שונים על אותו אנטיגן.
 
<div style="text-align: center;">
<math>
E_1 \xrightarrow{E_1+S=P_1} P_1\xrightarrow{S_{p_1}+E_2=p_2} \color{yellow}P_2
</math>
 
</div>
 
[[קטגוריה : ביוטכנולוגיה]]