היסטוריה לבגרות/גרמניה הנאצית - אידאולוגיה ובניית המשטר, 1939-1933/האידיאולוגיה הנאצית: הבדלים בין גרסאות בדף

== עיקרי האידיאולוגיה הנאצית ==
 
=== 1)תורת הגזע ===שמרכ
 
תורה זו הושפעה מתורתו של הביולוג האנגלי צ'רלס דרווין שהניח כי בין בע"ח קיים מאבק קיומי לשם הישרדות בטבע מתוקף הברירה הטבעית והגזע החזק שורד.
 
האידיאולוגיה הנאצית השתמשה במאפיינים מסוימים על תורתו של דרווין תוך עיוות התורה והשלכתה על החברה האנושית. האידיאולוגיה הנאצית טוענת שבני האדם מחולקים לגזעים שונים ובניהם מתנהל מאבק שמטרתו לשרוד במלחמת הקיום, במסגרת המאבק ישרדו הגזעים החזקים ואילו הגזעים החלשים יכחדו. לפי תורה זו הגזעים שמרכיבים את האנושות אינם שווים בכוחם.
 
בראש הסולם עומד הגזע הנורדי ובתוכו הגזע הארי השליט. גזע זה הוא יוצר תרבות. גזע המהווה את השלמות הרוחנית והפיזית.
 
גזע חלש יותר הוא הגזע הסלאבי. גזע זה "נושא תרבות". מטרתו להעביר את התרבות הארית לשאר העולם/לשמש כעבדים לארים.
 
הגזע הנחות ביותר הוא הגזע היהודי/צועני. גזע זה הוא הורס תרבות. היהודי הוא הניגוד המוחלט לארי.
היטלר האמין כי על הגזע הארי למנוע מהיהודים להשתלט, לנוון ולזהם את הגזע הארי, שכן הגזע היהודי הוא גזע נחות ומסוכן לכל המין האנושי. בנוסף, הגזע השמי הוא הרסני להתפתחות החברה מכיוון שהיהודים מנסים להשתלט על העולם (בדרך של שיעבוד פוליטי וכוח כלכלי).
 
=== 2)האנטישמיות ===
משתמש אלמוני