מתמטיקה תיכונית/חשבון דיפרנציאלי/פונקציה ריבועית: הבדלים בין גרסאות בדף

 
====דוגמא====
לפנינו הפרובלההפרבולה : <math>y=X^2+6X+9</math>.
 
בכדי '''למצוא את נקודות החיתוך''' עם ציר ה-X נשוואהנשווה אותה לאפס. השלבים :
* הפונקציה : <math>y=X^2+6X+9</math>
* פונקצית ציר איקס : <math>y=0</math>
*נשוואהנשווה בין הפונקציות : <math>X^2+6X+9=0</math>
*נעזר בנוסחאת הכפל המקוצר <math>(x+3)^2=0</math>
*נפתור : <math>x=-3</math>
משתמש אלמוני