תכנות מתקדם ב-Java/אובייקטים: הבדלים בין גרסאות בדף

אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
// Add items to stock:
Item it1 = new Item("Cheese","Smelly green cheese", 1.5);
Item it2 = new Item("Tomato","Fresh tomamtotomato", 2.6);
stck.addItem(it1, 2, 7);
stck.addItem(it2, 3, 5);
משתמש אלמוני