מתמטיקה תיכונית/הנדסה אנליטית/ישר/משוואת הקו הישר: הבדלים בין גרסאות בדף

אין תקציר עריכה
 
אם לא נתון השיפוע, ניתן לגלות אותו באמצעות דרכים אחרות:
 
* אם נתונות שתי נקודות, אפשר על ידי הנוסחה <math>{y_1 - y_2 \over x_1 - x_2}</math>
* אם נתון ישר מקביל, יש להם אותו שיפוע, ואם נתון ישר מאונך, אז השיפועים מקיימים: <math>\ m_1 \cdot m_2 = -1</math>
* אם נתונה הזווית <math>\ \alpha</math> עם ציר ה-x, מתקיים: <math>\ \tan \alpha = m</math>
[[קטגוריה:הנדסה אנליטית]]
משתמש אלמוני