Blender 3D ממתחיל למתקדם: הבדלים בין גרסאות בדף

מ
#אם הנושא של השאלה שלך או ההערה שלך כרגע בדיון, ערוך את החלק הרלוונטי.
#אם זה נושא חדש, לחץ על לשונית '''הוסף נושא''' בפסגת דף השיחה כדי להתחיל דיון חדש.
# חתום את המסר שלך בעזרת הקלדת <nowiki>~~~~</nowiki> בסוף. (זה יתאר את שם המשתשהמשתמש שלשלך ואת התאריך.)
#כדי לחזור לויקיספר, לחץ על לשונית '''ספר''' בפסגת עמוד השיחה.
 
4

עריכות