Blender 3D ממתחיל למתקדם/שימוש במרקמים: הבדלים בין גרסאות בדף

אין תקציר עריכה
(קט')
אין תקציר עריכה
ישנם כמה שיעורים מבריקים על מרקמים באינטרנט, אני באופן אישי אוהב את [http://www.leighvanderbyl.com/tutorials.html Texturing for Dummies] מאת לאי ואן דר ביל. זה חינם (כמו בירה חינמית, לא כמו דיבור חינמי כמו בספר הזה), כך שאתה יכול להוריד את זה ולקרוא את זה עכשיו, כדי להרויח הכי הרבה מן השיעור הזה. אנחנו הולכים לראות איך להכיל את מושג המרקם עם מערכת המרקמים של בלנדר. אני יסביר זאת בעזרת שימוש בתמונת מרקם ומרקמים פרוצדורליים, אבל תהיה מודע לעובדה שמערכת המרקמים היא מורכבת למדי, וכמה מיפויים נוספים נוצרו עם שימוש בכמה מרקמים בבת אחת.
 
אם אתה מוכן באמת בתוך מרקם אתה צריך ללמוד איך ל[[#Blender 3D ממתחיל למתקדם/UV map בסיס|UV Map]]
 
==UV map==
 
[[קטגוריה:Blender 3D]]
390

עריכות