שגיאת הרשאה

אין באפשרותך לחסום את המשתמש הזה מעריכה או לשחרר אותו מחסימה, מהסיבה הבאה:

הפעולה שביקשת לבצע מוגבלת למשתמשים בקבוצה הבאה: מפעילי מערכת.