יצוא דפים

באפשרותך לייצא את התוכן ואת היסטוריית העריכה של דף מסוים או של ערכת דפים באריזת XML. ניתן לייבא את הקובץ לאתר ויקי אחר המשתמש בתוכנת מדיה־ויקי באמצעות דף היבוא.

כדי לייצא דפים, יש להקליד את שמותיהם בתיבת הטקסט שלהלן, כל שם בשורה נפרדת, ולבחור האם לייצא גם את הגרסה הנוכחית וגם את היסטוריית השינויים של הדפים, או רק את הגרסה הנוכחית עם מידע על העריכה האחרונה.

במקרה האחרון, אפשר להשתמש גם בקישור, למשל מיוחד:ייצוא/עמוד ראשי עבור הדף "עמוד ראשי".