העלאות של Galzigler

דף מיוחד זה מציג את כל הקבצים שהועלו.

רשימת קבצים
תאריך שם תמונה ממוזערת גודל תיאור
19:46, 14 בינואר 2011 הצגה טבלאית - מדעי הטכנולוגיה.png (קובץ) 20 קילו־בייטים  
19:45, 14 בינואר 2011 הצגה גרפית 2 - מדעי הטכנולוגיה.png (קובץ) 14 קילו־בייטים  
19:44, 14 בינואר 2011 הצגה גרפית 1 - מדעי הטכנולוגיה.png (קובץ) 20 קילו־בייטים  
19:33, 14 בינואר 2011 תרשים - שלב ג' - מדעי הטכנולוגיה.png (קובץ) 12 קילו־בייטים  
19:25, 14 בינואר 2011 תרשים - שלב א' - מדעי הטכנולוגיה.png (קובץ) 20 קילו־בייטים  
12:56, 15 באפריל 2008 Ro strokes.gif (קובץ) 1 קילו־בייטים  
12:56, 15 באפריל 2008 Re strokes.gif (קובץ) 2 קילו־בייטים  
12:55, 15 באפריל 2008 Ru strokes.gif (קובץ) 1 קילו־בייטים  
12:55, 15 באפריל 2008 Ri strokes.gif (קובץ) 1 קילו־בייטים  
12:54, 15 באפריל 2008 Ra strokes.gif (קובץ) 1 קילו־בייטים  
12:00, 15 באפריל 2008 Yu strokes.gif (קובץ) 2 קילו־בייטים  
12:00, 15 באפריל 2008 Yo strokes.gif (קובץ) 1 קילו־בייטים  
11:59, 15 באפריל 2008 Ya strokes.gif (קובץ) 2 קילו־בייטים  
12:24, 13 באפריל 2008 Mo strokes.gif (קובץ) 2 קילו־בייטים  
12:23, 13 באפריל 2008 Me strokes.gif (קובץ) 2 קילו־בייטים  
12:22, 13 באפריל 2008 Mu strokes.gif (קובץ) 2 קילו־בייטים  
12:22, 13 באפריל 2008 Mi strokes.gif (קובץ) 2 קילו־בייטים  
12:21, 13 באפריל 2008 Ma strokes.gif (קובץ) 1 קילו־בייטים  
11:09, 13 באפריל 2008 Ho strokes.gif (קובץ) 2 קילו־בייטים  
11:08, 13 באפריל 2008 He strokes.gif (קובץ) 1 קילו־בייטים  
11:08, 13 באפריל 2008 Fu strokes.gif (קובץ) 1 קילו־בייטים  
11:07, 13 באפריל 2008 Hi strokes.gif (קובץ) 1 קילו־בייטים  
11:06, 13 באפריל 2008 Ha strokes.gif (קובץ) 2 קילו־בייטים  
19:50, 11 באפריל 2008 Nu strokes.gif (קובץ) 2 קילו־בייטים  
19:49, 11 באפריל 2008 No strokes.gif (קובץ) 1 קילו־בייטים  
19:49, 11 באפריל 2008 Ni strokes.gif (קובץ) 1 קילו־בייטים  
19:49, 11 באפריל 2008 Ne strokes.gif (קובץ) 2 קילו־בייטים  
19:48, 11 באפריל 2008 Na strokes.gif (קובץ) 2 קילו־בייטים יפנית הירגנה NA
15:03, 10 באפריל 2008 To strokes.gif (קובץ) 1 קילו־בייטים יפנית הירגנה TO
15:02, 10 באפריל 2008 Te strokes.gif (קובץ) 1 קילו־בייטים יפנית הירגנה TE
15:01, 10 באפריל 2008 Tsu strokes.gif (קובץ) 1 קילו־בייטים יפנית הירגנה TSU
15:00, 10 באפריל 2008 Chi strokes.gif (קובץ) 1 קילו־בייטים יפנית הירגנה CHI
14:59, 10 באפריל 2008 Ta strokes.gif (קובץ) 1 קילו־בייטים יפנית הירגנה TA
15:40, 9 באפריל 2008 So strokes.gif (קובץ) 1 קילו־בייטים  
15:40, 9 באפריל 2008 Se strokes.gif (קובץ) 1 קילו־בייטים  
15:40, 9 באפריל 2008 Su strokes.gif (קובץ) 1 קילו־בייטים  
15:39, 9 באפריל 2008 Shi strokes.gif (קובץ) 1 קילו־בייטים  
15:39, 9 באפריל 2008 Sa strokes.gif (קובץ) 1 קילו־בייטים  
15:33, 9 באפריל 2008 Ko strokes.gif (קובץ) 996 בתים יפנית הירגנה KO
15:28, 9 באפריל 2008 Ke strokes.gif (קובץ) 2 קילו־בייטים יפנית הירגנה KE
15:25, 9 באפריל 2008 Ku strokes.gif (קובץ) 1 קילו־בייטים יפנית הירגנה KU
15:19, 9 באפריל 2008 Ki strokes.gif (קובץ) 1 קילו־בייטים יפנית הירגנה KI
15:15, 9 באפריל 2008 Ka strokes.gif (קובץ) 2 קילו־בייטים יפנית הירגנה KA
14:59, 9 באפריל 2008 Hirgana o.gif (קובץ) 2 קילו־בייטים יפנית הירגנה O
14:54, 9 באפריל 2008 Hirgana e.gif (קובץ) 1 קילו־בייטים יפנית הירגנה E
14:49, 9 באפריל 2008 Hirgana u.gif (קובץ) 1 קילו־בייטים יפנית הירגנה U
14:44, 9 באפריל 2008 Hirgana i.gif (קובץ) 1 קילו־בייטים יפנית הירגנה I
14:36, 9 באפריל 2008 Hirgana a.gif (קובץ) 2 קילו־בייטים יפנית הירגנה A