מיומנויות בסיסיות בלינוקס/אתחול כפול

המחשב מאתחל באמצעות יישום שנקרא "מנהל אתחול" (Boot manager). מנהל האתחול צריך להיות מותקן על 512 הבתים של המחיצה הראשונה של הכונן הקשיח הראשון. אזור זה נקרא MBR - Master Boot Record. בחלק מהמחשבים ניתן לשנות ב-BIOS את הכונן ממנו מתבצע בפועל האתחול, אך במחשבים רבים החיפוש מתבצע במחיצה הראשונה כאמור.

שיטת ההתקנה הנפוצה ביותר היא תחילה להתקין חלונות, ולאחר מכן להתקין לינוקס. בדרך זו מנהל האתחול של לינוקס מזהה אוטומטית את חלונות ואין צורך להתעסק בענין מעבר לתוכנת ההתקנה.

אם מסיבה כלשהי התקנת מנהל האתחול נכשלה, באפשרותכם להתקין ידנית:

אם ברצונכם להשתמש במנהל האתחול של חלונות, או אם ברצונכם לשחזר את מנהל האתחול של חלונות דרושה עבודה נוספת: