מיומנויות בסיסיות בלינוקס/האם החומרה שלי נתמכת?

בדיקה אוטומטיתעריכה

האתר הזה מאפשר לבדוק אוטומטית אם החומרה שלכם נתמכת בהפצת דביאן. מאחר שהקרנל משותף לכל ההפצות, ניתן להניח שהבדיקה רלוונטית גם להפצות אחרות.

על מנת לבצע את הבדיקה, יש להזין באתר את הפלט של הפקודה lspci -n על המחשב המיועד.

מסדי נתונים פר-הפצהעריכה

כרטיסי רשתעריכה

כרטיסי רשת אל-חוטייםעריכה

מדפסותעריכה

סורקיםעריכה

מצלמות דיגיטליותעריכה

כרטיסי קולעריכה

התקני bluetoothעריכה

כרטיסי טלויזיהעריכה

ישנן כמה רשימות של כרטיסים נתמכים ולא נתמכים:

קישורים חיצונייםעריכה