מיומנויות בסיסיות בלינוקס/האם החומרה שלי נתמכת?

בדיקה אוטומטית עריכה

האתר הזה מאפשר לבדוק אוטומטית אם החומרה שלכם נתמכת בהפצת דביאן. מאחר שהקרנל משותף לכל ההפצות, ניתן להניח שהבדיקה רלוונטית גם להפצות אחרות.

על מנת לבצע את הבדיקה, יש להזין באתר את הפלט של הפקודה lspci -n על המחשב המיועד.

מסדי נתונים פר-הפצה עריכה

כרטיסי רשת עריכה

כרטיסי רשת אל-חוטיים עריכה

מדפסות עריכה

סורקים עריכה

מצלמות דיגיטליות עריכה

כרטיסי קול עריכה

התקני bluetooth עריכה

כרטיסי טלויזיה עריכה

ישנן כמה רשימות של כרטיסים נתמכים ולא נתמכים:

קישורים חיצוניים עריכה