מיומנויות בסיסיות בלינוקס/מה יש לי במחשב?

סוג הפצה עריכה

אובונטו עריכה

את גרסת, סוג וכינוי ההפצה שלכם ניתן לראות על ידי הרצת: lsb_release -a

ליבה עריכה

על מנת לקבל את גרסת הליבה שלכם, יש להריץ משורת הפקודה:

uname -r

2.6.20-sabayon-r3


  1. המספר הראשון (2) נקרא major version.
  2. המספר השני (6) נקרא minor version.
    שימו לב: אם ה-minor version הוא אי זוגי, משמע הדבר שאותה גרסת ליבה היא ניסיונית ואינה יציבה.
  3. המספר השלישי (20) נקרא subversion.
  4. המספר (או המחרוזות) במקום הרביעי נקרא extraversion והוא נקבע לפי סוג ההפצה.


על מנת לקבל את גרסת סוג המעבד שלכם, יש להריץ משורת הפקודה:

uname -p


על מנת לקבל את גרסת סוג הארכיטקטורה של המעבד שלכם, יש להריץ משורת הפקודה:

uname -m


על מנת לקבל את כל המידע אודות הליבה שלכם, יש להריץ משורת הפקודה:

uname -a


מודולים עריכה

על מנת לקבל רשימה של המודולים הנמצאים כרגע בשימוש, יש להריץ:

/sbin/lsmod


על מנת לקבל רשימה של כל המודולים הנתכים על ידי הליבה, יש להריץ:

/sbin/modprobe -l | more


BIOS עריכה

הפקודה dmidecode נותנת פלט קריא לגבי מפרט ה-BIOS. לשם כך יש להריץ (כ-root):

/usr/sbin/dmidecode


ניתן להעביר ל-dmidecode פרמטרים לשם הצגת פלט רצוי בלבד, באמצעות הפרמטר t.

מידע על המעבד:

dmidecode -t processor

או לחילופין:

dmidecode -t 17מספר מחרוזת מידע על...
0 bios ה-BIOS
2 baseboard לוח האם
4 processor מעבד
10 ? התקנים מובנים (On-Board)
17 memory זיכרון

כרטיסי הרחבה עריכה

על מנת לקבל מידע על כל כרטיסי ההרחבה המותקנים במערכת יש להריץ:

/sbin/lspci


בדומה, לגבי חיבורי USB ניתן להריץ:

/usr/sbin/lsusb


מידע מתוך תיקית proc עריכה

בתיקיה proc נשמר מידע אודות התהליכים הרצים (גם תהליכים וירטואליים). הקבצים בתיקיה זו הם קבצי טקסט אשר ניתן להציג אותם על המסך באמצעות פקודת cat. להלן מספר "תהליכים" (קבצים) שימושיים:


נתיב תוכן
/proc/cpuinfo רשימת יכולות של המעבד.
/proc/dma רשימת ערוצי DMA.
/proc/interrupts רשימת מספרי הIRQ.
/proc/ioports רשימת התקני קלט/פלט.

כונן קשיח עריכה

נניח כי מעוניינים לבדוק את הפרמטרים של הכונן /dev/sda. hdparm /dev/sda

יישום נוסף המספק מידע רב הוא smartctl, אשר מגיע בתוך החבילה smartmontools. יש להריץ: smartctl -a /dev/sda

יישומים נוספים עריכה

dmesg עריכה

dmesg מציג את הודעות הליבה אשר הופיעו בזמן האתחול. אם ברצונכם להציג כל הודעה שהופיעה בה המילה disk, יש להריץ:

dmesg | grep disk


fdisk עריכה

fdisk היא תוכנה לחלוקת כונן למחיצות. אם נעביר ל-fdisk את הפרמטר l, נקבל רשימה של המחיצות במחשב (יש לעשות זאת בתור root אחרת לא יהיה פלט):

/sbin/fdisk -l