מיומנויות בסיסיות בלינוקס/עיגון מחיצות

פקודת ה-mount

עריכה

פקודה טיפוסית לעיגון מעבירה ל-mount מספר פרמטרים:

 • טיפוס המחיצה באמצעות הפרמטר -t:
  1. מחיצת FAT של חלונות: vfat
  2. מחיצת NTFS של חלונות: ntfs
  3. תקליטור: iso9660
  4. תקליטון: auto
 • הפרמטר השני הוא קובץ ההתקן (שנמצא קרוב לודאי תחת ספרית /dev).
 • הפרמטר השלישי הוא הספריה שתחתיה יש לעגן.

אפשרויות נוספות ניתן להעביר באמצעות הפרמטר -o. למשל על מנת לעגן מחיצה עם הרשאות כתיבה, נוסיף לפקודת ה-mount הרגילה את הקטע: -o rw.

עיגון קבצי ISO

עריכה

הקרנל תומך בעיגון קבצי תמונה (images). ניתן לעשות זאת באמצעות פקודת mount באופן הבא.

תחילה יש ליצור תיקיה שבה יעוגן הקובץ (אם כבר יש מחיצה שתחתיה הנכם מעוניינים לעגן אז יש לדלג על שלב זה). נניח ורוצים ליצור תיקיה בשם image_dir תחת תיקית /mnt. לשם כך יש להריץ:

mkdir /mnt/image_dir


בוודאי תצטרכו הרשאות root כדי לבצע זאת. כעת, על מנת לעגן קובץ בשם image_file_name.iso תחת התיקיה שזה עתה יצרנו, יש להריץ:

mount -o loop image_file_name.iso /mnt/image_dir


ניגון סרטי DVD

עריכה

הדיאלוג הוא עם קבצי ISO בלבד. ניתן להעביר לתוכנת mplayer או xine את האימג' ישירות, או לחילופין ניתן לעגן אותו תחילה ואז להעביר כפרמטר את תקיית video_ts.

 • מומלץ בהנחה ותיקיית video_ts יושבת ב-/home/user/Movies/movie/, ניתן להריץ:
 • xine dvd://home/user/Movies/movie/video_ts
 • בהנחה והאימג' נמצא ב-/home/user/Movies/movie.iso ניתן להריץ:
 • mplayer /home/user/Movies/movie.iso

עברית

עריכה

אם יצרתם קובץ ISO במערכת קבצים RR, אז המערכת אמורה להציג עברית כהלכה. למרות זאת, חלונות לא תקרא את העברית כראוי. לשם הצגת עברית בדיסקים צרובים בחלונות יש לצרוב הן ב-RR והן ב-Joliet ולכפות קידוד עברי (iso8859-8). בתוכנה k3b ניתן לעשות זאת בקלות.

קישורים חיצוניים

עריכה

עיגון תקליטור

עריכה

נניח והתיקיה המיועדת היא /mnt/cdrom, והקישור לכונן מתבצע באמצעות קובץ ההתקן /dev/hdc:

mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom


כברירת מחדל, המחיצה תעוגן לקריאה בלבד.

עיגון מחיצת FAT עם תמיכה בעברית

עריכה

נניח כי מחיצת חלונות מקושרת על ידי קובץ ההתקן /dev/hda1 ורוצים לעגן תחת /mnt/Win_C. יש להריץ:

mount -t vfat /dev/hda1 /mnt/Win_C -o iocharset=iso8859-8,codepage=862


עיגון מחודש

עריכה

על מנת לעגן מחדש, עם הרשאות קריאה-כתיבה למשל עבור מחיצת hda1, יש להריץ:

mount -o remount,rw /dev/hda1


קישורים חיצוניים

עריכה