מיומנויות בסיסיות בלינוקס/שגרות לגיבוי נתונים

שגרה פשוטה להעתקה מקומית עריכה

סקריפט bash זה נועד לשם ארכוב תוכן קיים ואחסונו במקום אחר בכונן.

ההנחה הסובבת סביב סקריפט זה היא שהמשתמשים לרוב לא יתעסקו בתוך תיקיית /home ולכן ההעתקה מתבצעת לשם. כמו כן, הפקודה rm * לא מוחקת תיקיות המתחילות בנקודה (.) ולכן תאונה מעין זו לא תפגע בנתונים המגובים.

ראשית צרו את התיקיה ואת קובץ הסקריפט המתאימים:

mkdir /home/.backup
touch /home/.backup/backup_script.sh
chmod +x /home/.backup/backup_script.sh


 

שימו לב:

אם המשתמש העתיד להריץ סקיפט זה נקרא someone, אז יש לבצע את פקודת mkdir עם הרשאות root ולהוסיף לפני touch את הפקודה:
chown someone:users /home/.backup

אחרת התיקייה לא תהיה נגישה ל-someone.

כעת פתחו את קובץ הסקריפט עם עורך טקסט כלשהו (למשל: pico -w /home/.backup/backup_script.sh), והזינו את התוכן הבא לתוכו.

#!/bin/bash
CURRENT_DATE=`date '+%F'`
BACKUP_DIR=/home/.backup
CURRENT_FILENAME=$BACKUP_DIR/Documents_$CURRENT_DATE.tar.gz
SOURCE_DIR=/home/someone/Documents

if [ -f $CURRENT_FILENAME ]
then
        cp $CURRENT_FILENAME $CURRENT_FILENAME.old
        rm $CURRENT_FILENAME
fi

tar -czvf $CURRENT_FILENAME $SOURCE_DIR

על מנת שהסקריפט יופעל כל פעם שהמחשב עולה:

  • ב-KDE יש להוסיפו לתיקיה ~/.kde/Autostart

לחילופין ניתן להשתמש ב-cron.