מיומנויות בסיסיות בלינוקס/שימוש במאגר התוכנה של ג'נטו באמצעות emerge

עדכון אינדקס התוכנה עריכה

ג'נטו שומרת מידע על גרסאות תוכנה באינדקס. לכן מדי פעם יש לעדכן את האינדקס הזה באמצעות הרצת:

emerge --sync


עדכון חבילת תוכנה עריכה

אם למשל התוכנה Inkscape מותקנת על מחשבכם ובאינדקס התוכנה מופיעה גרסה חדשה יותר, ניתן לעדכן באמצעות:

emerge --update inkscape


התקנת חבילה חדשה עריכה

אם ברצונכם להתקין חבילת תוכנה חדשה בשם inkscape למשל, יש להריץ:

emerge --merge inkscape


הסרת חבילת תוכנה עריכה

אם ברצונכם להסיר חבילת תוכנה קיימת בשם inkscape למשל, יש להריץ:

emerge --unmerge inkscape


קישורים חיצוניים עריכה