מילון אקורדים בפסנתר/רשימת האקורדים

ככלל, ניתן לראות שני סוגים עיקריים של אקורדים.

אקורד מינורי - אקורד המורכב מטרצה קטנה ואחריה טרצה גדולה. אקורד מז'ורי - אקורד המורכב מטרצה גדולה ואחריה טרצה קטנה.

טרצה גדולה - שני טונים טרצה קטנה - טון וחצי

לכן, אם נסתכל על אקורד C שמתחיל בצליל דו, נוכל לראות C - אקורד מז'ורי, מורכב מהצלילים : דו - מי - סול. Cm - אקורד מינורי, מורכב מהצלילים : דו - מי במול - סול. ישנם גם אקורדים מוקטנים ומוגדלים :

אקורד מוגדל (aug) - מורכב מטרצה גדולה ועוד טרצה גדולה אקורד מוקטן (dim) - מורכב מטרצה קטנה ועוד טרצה קטנה

C עריכה

האקורד C מורכב מהתווים: דו (1), מי (3) וסול (5).

#c עריכה

האקורד #C או "דו דיאז" יכול להיקרא גם Db שזה בשפתנו "רה במול". אקורד זה כמו קודמו וכמו כל אקורד מהרשימה כאן מורכב משלושה תווים במרווחים קבועים. התווים הם: דו דיאז (1), פה (3), וסול דיאז (5).

D עריכה

האקורד D מורכב מהתווים: רה, סול במול, ולה.

E עריכה

האקורד E מורכב מהתווים: מי, סול דאז, וסי.

Em עריכה

האקורד Em מורכב מהתווים: מי, סול, וסי.

Eb עריכה

האקורד Eb מורכב מהתוים: מי במול, סול, וסי במול.

F עריכה

האקורד F מורכב מהתווים: פה, לה, ודו.

#F עריכה

האקורד #F מורכב מהתווים: פה דיאז, לה, ודו דיאז.

G עריכה

האקורד G מורכב מהתוים: סול, סי, ורה.

A עריכה

האקורד A מורכב מהתווים: לה, דו דיאז, ומי.

Am עריכה

האקורד Am מורכב מהתווים: לה, דו, ומי.

Ab עריכה

האקורד Ab מורכב מהתוים: לה במול, דו, ומי במול.

B עריכה

האקורד B מורכב מהתווים: סי, רה דיאז, ופה דיאז.

Bb עריכה

האקורד Bb מורכב מהתווים: סי במול, רה, ופה.