מצרית קדומה/אוצר מילים מצרי

דף זה הינו דף קישורים ברובו כדי למנוע הפרת זכויות יוצרים וכדי לקצר את הספר.
ידיעת אנגלית תועיל.

לשם קריאת מילים מהלקסיקון הקופטי (קופטית היא הגלגול האחרון של השפה המצרית, שמכילה גם מילים מושאלות רבות מיוונית) צריך ללמוד קופטית. כדי ללמוד קופטית, לחץ כאן. לשם קריאה מהלקסיקון הקופטי והרחבת אוצר המילים שלך, לחץ כאן או כאן. בנוסף, הינכם יכולים לשאול קופטים בעצמכם, כאן.

עזריםעריכה