מקורות כתובים ליהדות

ספר זה טרם הושלם ונמצא עדיין בכתיבה.

ייתכן שחסרים בו פרקים, או אף נושאים שלמים. לפיכך, כרגע לא ניתן ללמוד ממנו על כל הנושא בצורה מקיפה.

כמו בכל אחד מהספרים, מהדפים ומהנושאים בוויקיספר, גם כאן אתם מוזמנים להוסיף את הפרקים שלדעתכם חסרים. כל פעולה שעשויה לעזור תתקבל בברכה, כולל הערות ובקשות בדף השיחה של הספר.


ספר בהתהוות בנושא מקורות ביהדות - על כתבי יד ישנים, ודפוסים ראשונים מן הגניזות ומספריות בעולם

הרבה מספר זה נכתב בהסתמך על אסופות והסברים של חוקר כתבי היד ומומחה הספרנות הרב עדיאל ברויאר מן האוניברסיטה העברית וברשותו.
אתם מוזמנים להנות מהאתר, להעיר, לחפש קישורים חליפיים, לסמן את אלו שאינם עובדים עוד, להצביע על טעויות, ולמלא את החסר.
בספר נשתמש במונח תמליל הקלדה, במקום "העתקת מלל", "תוכן כתוב", או "קובץ טקסט".

כתבי יד ישנים ודפוסים ישנים

עריכה

ניתן להגיע למידע מכיוונים שונים:

ספרים על חקר כתבי היד

עריכה