משוואות דיפרנציאליות רגילות/סיכום משפטי קיום ויחידות

מד"ר לינארית מסדר ראשון עריכה

משפט: קיום ויחידות (מד"ר לינארית מסדר 1)

יהיו   פונקציות רציפות בקטע הפתוח   ותהי נקודה   עבורה   .

אזי למשוואה   יש פתרון יחיד בקטע   המקיים את תנאי ההתחלה הנתון ב-  .


מד"ר כללית מסדר ראשון עריכה

משפט: קיום ויחידות (מד"ר כללית מסדר 1)

תהי בעית תנאי התחלה מהצורה:   .

אזי אם   רציפות במלבן   (כאשר   קבועים כלשהם) אזי קיים   כך שבקטע   קיים פתרון יחיד.

בפרט: קיים פתרון אם   רציפה, והפתרון יחיד אם   רציפה.


מערכת מד"ר לינאריות עריכה

משפט: קיום ויחידות (מערכת מד"ר לינאריות)

תהי מערכת מהצורה   עם תנאי התחלה   , ויהיו   הרכיבים של   בהתאמה.

אזי אם   רציפות בקטע הפתוח   כך שמתקיים   אז למערכת יש פתרון יחיד בקטע   .


טורי חזקות למד"ר לינארית עריכה

משפט: קיום ויחידות (טורי חזקות למד"ר לינארית)

תהי בעית תנאי התחלה מהצורה:   .

אם המקדמים   הם אנליטיים בתחום   כלשהו, אזי קיים פתרון אחד ויחיד בתחום זה.